S.Z.F.R. "Foto Mima"
čuvamo Vaša sećanja
slike na porcelanu za nadgrobne spomenike
još od 1957
Bulevar kralja Aleksandra 197a
Tel: 011 2411-671
radno vreme 09:00-19:00
SAVETI
Kako uraditi fotografiju na porcelanu?

-    za izradu slike na porcelanu potrebno je da spremite papirnu fotografiju (po mogućnosti original) osobe za koju radite sliku. Pošto se odlučite za oblik i veličinu porcelanske pločice, sledi naša priprema i odgovarajuća obrada. To je ujedno i momenat kada nas možete posetiti da pogledate kako će izgledati buduća slika za spomenik, a zatim za 7-8 dana možete i podići gotovu crno-belu, odnosno, kolor sliku.

-    nama možete poveriti i postavku slike na spomenik na pravilan način, kao i dorez novih slova odnosno eventualnu popravku starih, sve po povoljnim cenama. Usluge se mogu platiti i preko računa.

-    gotove slike možemo poslati i brzom poštom u koliko je potrebno.

Kontaktirajte nas, sigurno imamo neko idejno rešenje koje će Vam pomoći.

www.fotomima.com