S.Z.F.R. "Foto Mima"
čuvamo Vaša sećanja
slike na porcelanu za nadgrobne spomenike
još od 1957
Bulevar kralja Aleksandra 197a
Tel: 011 2411-671
radno vreme 09:00-19:00
GALERIJA
www.fotomima.com